Barral Institute

Mgr. Helena Toušková – HT INSTITUT Praha, Česká republika (www.barralinstitute.cz a www.barralinstitute.sk) je oficiální Sponzor (organizátor) v České a Slovenské republice pro Barral Institut International - mezinárodní vzdělávací institut pro odborné kurzy Viscerální manipulace (VM) a Neurální manipulace (NM).

Nikdo jiný než Mgr. Helena Toušková nemá právo organizovat výuku VM a NM kurzů a/nebo seminářů v České a Slovenské republice, které spadají pod gesci Barral Institutu (BI) nebo používat značku BI bez našeho písemného souhlasu.

Odkazy na oficiální mezinárodní vzdělávací pobočky naleznete na webové stránce www.barralinstitute.com pod společností Barral Institute International. Pokud je osoba oficiálním terapeutem, lektorem nebo organizátorem Barral institutu, bude zde uvedena.

V současné době také neexistují žádní čeští a slovenští lektoři, zdravotničtí pracovníci vč. lékařů, kteří mají právo vyučovat Viscerální manipulaci (VM) a Neurální manipulaci (NM) na území České a Slovenské republiky.

Chcete-li zjistit, zda je osoba certifikovaným a diplomovaným terapeutem, lektorem nebo organizátorem Barral institutu, přejděte na www.iahp.com a zadejte svoji zemi původu. Na těchto web. stránkách najdete všechny oficiální kurzy Barral Viscerální a Neurální manipulace.