Barral Institute

Vzdelávacie zariadenie Mgr. Helena Touškové – HT INSTITUT Praha, Česká republika (www.upledgerinstitute.cz a www.upledger.sk) je oficiálny Sponzor (organizátor) v Českej a Slovenskej republike pre Upledger Inštitút International (výučba kurzov Kraniosakrálnej terapie (KST) a SomatoEmocionálního uvoľnenia (SER)).

Ktokoľvek iný ako Mgr. Helena Toušková má zakázané organizovať Upledger KST a SER kurzy a semináre v Českej a Slovenskej republike, ktoré sa týkajú výučby pod gesciou Upledger Inštitútu (UI) alebo používať značku UI bez nášho písomného súhlasu.

Odkazy na oficiálne medzinárodné pobočky nájdete na webovej stránke www.upledger.com pod spoločnosťou Upledger Institute International. Ak je osoba oficiálnym terapeutom, lektorom alebo organizátorom Upledgerova inštitútu, bude tu uvedená.

V súčasnej dobe tiež neexistujú okrem Mgr. Heleny Touškové žiadny ďalší českí a slovenskí učitelia, zdravotnícki pracovníci či lekári, ktorí by mali právo vyučovať Upledger Kraniosakrálnu terapiu (KST) alebo SomatoEmocionální uvoľnenie (SER) na území Českej a Slovenskej republiky.

Ak chcete zistiť, či je osoba certifikovaným a diplomovaným terapeutom, lektorom alebo organizátorom Upledger inštitútu, prejdite na www.iahp.com a zadajte svoju krajinu. Tu nájdete všetky oficiálne kurzy Upledger Kraniosakrálnej terapie a SomatoEmocionálního uvoľnenia.