Upledger Institute

Mgr. Helena Toušková – HT INSTITUT Praha, Česká republika (www.upledgerinstitute.cz a www.upledger.sk) je oficiální Sponzor (organizátor) v České a Slovenské republice pro Upledger Institut International - mezinárodní vzdělávací institut pro odborné kurzy Kraniosakrální terapie (KST) a SomatoEmocionálního uvolnění (SER).

Nikdo jiný než Mgr. Helena Toušková nemá právo organizovat výuku KST a SER kurzů a/nebo seminářů v České a Slovenské republice, které spadají pod gesci Upledger Institutu (UI) nebo používat značku UI bez našeho písemného souhlasu.

Odkazy na oficiální mezinárodní vzdělávací pobočky naleznete na webové stránce www.upledger.com pod společností Upledger Institute International. Pokud je osoba oficiálním terapeutem, lektorem nebo organizátorem Upledgerova institutu, bude zde uvedena.

V současné době také neexistují kromě Mgr. Heleny Touškové žádní další čeští a slovenští lektoři, zdravotničtí pracovníci vč. lékařů, kteří mají právo vyučovat Upledger Kraniosakrální terapii (KST) a SomatoEmocionální uvolnění (SER) na území České a Slovenské republiky.

Chcete-li zjistit, zda je osoba certifikovaným a diplomovaným terapeutem, lektorem nebo organizátorem Upledger institutu, přejděte na www.iahp.com a zadejte svoji zemi původu. Na těchto web. stránkách najdete všechny oficiální kurzy Upledger Kraniosakrální terapie a SomatoEmocionálního uvolnění.