Barral Institute

Vzdelávacie zariadenie Mgr. Helena Touškové – HT INSTITUT Praha, Česká republika (www.barralinstitute.cz a www.barralinstitute.sk) je oficiálny Sponzor (organizátor) v Českej a Slovenskej republike pre Barral Inštitút International (výučba kurzov Viscerálnej terapie (VM) a Neurálnej terapie (NM)).

Ktokoľvek iný ako Mgr. Helena Toušková má zakázané organizovať VM a NM kurzy a semináre v Českej a Slovenskej republike, ktoré sa týkajú výučby pod gesciou Barral Inštitútu (BI) alebo používať značku BI bez nášho písomného súhlasu.

Odkazy na oficiálne medzinárodné pobočky nájdete na webovej stránke www.barralinstitute.com pod spoločnosťou Barral Institute International. Ak je osoba oficiálnym terapeutom, lektorom alebo organizátorom Barralova inštitútu, bude tu uvedená.

V súčasnej dobe neexistujú žiadny českí a slovenskí učitelia, zdravotnícki pracovníci či lekári, ktorí by mali právo vyučovať Barral Viscerálnu a Neurálnu terapiu na území Českej a Slovenskej republiky.

Ak chcete zistiť, či je osoba certifikovaným a diplomovaným terapeutom, lektorom alebo organizátorom Barral inštitútu, prejdite na www.iahp.com a zadajte svoju krajinu. Tu nájdete všetky oficiálne kurzy Barral Viscerálnej terapie a Neurálnej terapie.